informa'tie(<Fr.), v. (-s, …tiën), 1. het zich verschaffen van kennis, inzicht, nasporing: op informatie uitgaan; --

 
   
     
 


 
Wij zijn een onafhankelijke advies en consultancy bedrijf op het gebied van Document en WorkFlowmanagement,
Wij zijn inzetbaar voor:

- Advies en consultancy
- Project management,
- Ad-Interim Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linktrader

 
  Informatie is de basis van succes
 

Snel en effectief kunnen beschikken over de juiste informatie is van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering. Informatie is immers het fundament van de kennis in uw organisatie. Het verzamelen, ordenen, ontsluiten en beschikbaar stellen van ruwe gegevens is daarbij de eerste stap in het kennisproces. Deze moeten dan nog wel tot bruikbare informatie voor uw business worden gestructureerd. Een grote hoeveelheid ongeordende data levert namelijk nog geen inzicht op.

Het correcte pad door het duistere gegevenswoud vraagt daarom om een helder uitgezette koers die past in de strategie van uw onderneming. Anders blijven data slechts ongebruikte én onbruikbare gegevens. En waar die terecht komen is alom bekend.

Kortom: informatie is pas echte informatie wanneer zij bijdraagt tot direct bruikbare kennis in uw organisatie. Want kennis is de sleutel tot succes!

 
    Onafhankelijk Advies en Consultancy met ZZP'ers  
 

   

 
 
 

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteiten, maar onderkennen ook dat we niet in alles de beste kunnen zijn. Daarom werken wij waar nodig samen met partners die aanvullende kennis of producten bieden. En dat doen wij niet zomaar met iedereen. Onze partners hanteren dezelfde maatstaven waar het gaat om kwaliteit en gedrevenheid om van ieder project een succes te maken.

 
 

©2008 DocsVue